Email: info@cityspravadomu.cz
Telefon: +420 702 009 018
CITY SPRÁVA DOMŮ

Vítáme Vás v naši nové internetové prezentaci společnosti

CITY-správa domů, s.r.o.

O SPRÁVĚ DOMŮ

Komplexní správa domů je vykonávána na základě uzavřené příkazní smlouvy, v níž jsou přesně upravena práva a povinnosti smluvních stran, jsou v ní vymezeny kompetence jak správce, tak vlastníka domu, bytu a nebytových prostor.  

V rámci komplexní správy domů  zajišťujeme tyto činnosti:

 

Technická činnost

 • Zajišťování údržby a oprav domovního a bytového fondu dodavateli
 • Realizace výběrových řízení
 • Uzavírání dodavatelských smluv
 • Zajišťování a uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s bydlením
 • Vedení a aktualizace technické dokumentace domů a bytů
 • Zpracování plánů revizí a kontrol, jejich zajištění včetně odstranění zjištěných závad 
 • Jednání se stavebními úřady
 • Zajištění požární prevence
 • Zajištění průkazu energetické náročnosti budov
 • zprostředkování pojištění nemovitosti, spolupráce při vyřízení škodní události 

 

Evidenční činnost

 • Příprava a zpracování nájemních smluv
 • Výpočet nájemného a záloh za služby spojené s bydlením
 • Předpis nájemného a záloh za služby
 • Evidence úhrad, evidence dlužníků, zasílání upomínek
 • Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • Jednání s inkasním střediskem

 

Účetní činnost

 • Vedení komplexního podvojného účetnictví právnickým osobám
 • Práce s bankovním účtem (provádění plateb, sledování příjmů, styk s bankou, internetové bankovnictví)
 • Poradenská činnost při vedení účetnictví
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • Zpracování podkladů pro daň z nemovitostí
 • Zpracování finančního plánu
 • Úvěrové poradenství v souvislosti s opravou či rekonstrukcí domu a zpracování podkladů pro vyřízení úvěru, zpracování pravidelných ekonomických informací pro úvěrující banku
 • Zajištění podkladů pro vyřízení dotací na opravy a rekonstrukce domu

 

Právní činnosti

 • Právní služby při zakládání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev   
 • Vypracování stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, jejich úprav v souladu se změnami  legislativy
 • Konzultace  při změnách statutárních orgánů, vypracování návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Příprava podkladů při vymáhání dluhů, vypracování žalob a zastupování v soudních řízeních
 • Vypracování přihlášky pohledávky do insolvenčního  řízení
 • Zajišťování uzavírání smluv o dílo, kontrola správnosti návrhů smluv o dílo, o zajišťování služeb aj.

 

Cena za správu

Za komplexní zajišťování správy účtujeme 110,-  -125,-  Kč/bytovou jednotku za měsíc + DPH

Cena se sjednává individuálně dle rozsahu činnosti a v závislosti na počtu spravovaných jednotek.